ΔΡΑΣΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

Οι βασικοί μου στόχοι

1. Άμεση εξυγίανση του οικονομικού περιβάλλοντος:

α) Δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, μεσω άμεσης μείωσης και εξυγίανσης του Δημοσίου Τομέα

β) Σταθερή φορολογία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων

γ) Αποδαιμονοποίηση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας.

δ) Επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης

2. Νέα πολιτική για το περιβάλλον:

α) Αναβάθμιση του ρόλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ίση δυνατότητα συμμετοχής του στη λήψη αποφάσεων

β) Άμεση προώθηση πολιτικών που θα καταστήσουν το περιβάλλον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας

γ) Διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών που συναποφασίζονται σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ) Καθορισμό μόνιμης περιβαλλοντικής πολιτικής που θα πάψει να βασίζεται στη λήψη διοικητικών μέτρων.

3. Τέλος στην ανομία και στα προνόμια μικρών ομάδων

4. Επιστροφή του υγιούς κλίματος, της αξιοκρατίας και της ηθικής, σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα.

Advertisements